Dane kontaktowe

BETWEEN CHOICES

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
51-169 Wrocław, ul. Rafała Wojaczka 5/94
NIP 8952081116
e-mail: kontakt@between-choices.com
tel.: +48 609 810 058

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617565.