Czy warto wdrażać system zarządzania zgodnością już teraz?

W ostatnim okresie czasu coraz więcej w mediach informacji na temat odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Niemal w każdej z nich znajdujemy odniesienie do projektu aktu prawnego, który zakres tej odpowiedzialności znacznie modyfikuje, nakładając na niektóre organizacje dodatkowe obowiązki. Ich wypełnienie, w dużym uogólnieniu, związane będzie m. in. z wdrożeniem odpowiednich mechanizmów zapewniających organizacji zgodność np. w zakresie przeciwdziałania korupcji i innych nieprawidłowości, które mogą wystąpić w firmie.

Czy zatem czekać i śledzić przebieg prac legislacyjnych skoro to jeszcze projekt?

Rozważając tę kwestię warto odpowiedzieć sobie na pytanie – co takiego da mojej organizacji właściwe wdrożenie systemu zarządzania zgodnością już teraz?

Innymi słowy – co może zyskać organizacja, albo czego nie stracić wdrażając system zarządzania zgodnością?