Moc pytań w rozwiązywaniu problemów

Gdybym spytała Cię o jedną rzecz, która teraz zaprząta Ci głowę? Co by to było? Hm… co w tym takiego ważnego? A co jest mniej ważne? A ważniejsze? Jak to, o czym mówisz ma się do tego kim chcesz być za rok? A teraz? … Chcesz być szczęśliwy. A co to znaczy? … Decyzja. A jaka ona ma być? … Nie będę pisać o rodzaju pytań, bo nie to jest moją intencją i celem tego wpisu. Jego celem nie jest także pisanie o stawianiu pytań z punktu widzenia pracy oficera compliance i prowadzonych przez niego postępowań wyjaśniających, bo zapewne brzmiałby on nieco inaczej.


Nie ma pytań, nie ma odpowiedzi. Pytań można postawić nieskończenie wiele, tylko po co? No właśnie, nie chodzi o to, by stawiać jakieś pytania, a pytania, które będą naszego rozmówcę prowadzić do tego, co chce osiągnąć. Często to te bazujące na „pasywnym” słuchaniu… tak „pasywnym”, nie aktywnym. W tym kontekście ważne jest, aby – stawiane były pytania takie, które umożliwią rozmówcy znalezienie jego własnych rozwiązań, a nie takich, które naprowadzą go na nasze rozwiązanie jego problemu. To wymaga ogromnego szacunku. Ile go w sobie masz, by nie narzucać „jedynych najlepszych” własnych rozwiązań czyjejś sytuacji?

Które pytania z pewnością mają moc?

Może Cię rozczaruję, ale nie ma jednej jedynej magicznej listy. Każdy z nas jest inny, każdy potrzebuje czegoś innego. Dla jednych kluczowe może być jedno słowo, jeden zwrot, dla innych cisza, która brzmi i stawia w głowie rozmówcy najważniejsze pytanie. I nie ma znaczenia jego długość, mogą mieć natomiast poszczególne słowa, których użyjesz, by je zbudować. To kolejny ważny element – z jednej strony to język rozmówcy, jego własny słownik, w którym słowa nabierają jemu rozumiane znaczenie, sens, wartość, siłę. Z drugiej strony to niebezpieczeństwo zbudowania pytania w sposób, w którym zaakcentujemy to, co w naszym przekonaniu najważniejsze albo w sposób, który zawiera ukrytą ocenę postępowania drugiej osoby. Bo jakże może zabrzmieć pytanie, kiedy do jego konstrukcji dodamy mały „ozdobnik” w postaci słowa – „tylko”. Wszystko to sprowadza się do zadawania pytań, które nie osądzają, które nie wywierają wpływu, w tym negatywnym tego słowa znaczeniu, bo przecież pytania, które stawiamy rozmówcy coś mają mu „robić”, coś uruchomić, coś umożliwić, a z drugiej strony mają sprawić, by mając związane skrzydła mógł je rozwinąć.

Moc pytań – o co w tym chodzi? W moim przekonaniu o to, by stworzyć warunki, które umożliwią rozmówcy rozwiązać problem i podjąć decyzję. Bo czymże jest rozwiązywanie problemów, jeśli nie podejmowaniem właściwych w danym momencie decyzji. Jakie to warunki? Między innymi relacja partnerska, w której druga strona nie będzie czuć się gorsza, osądzana, krytykowana. Oczywiście to tylko jednej z wielu elementów, który ma wpływ na to, jak generujemy pomysły, a na ich bazie rozwiązania i dalej decyzje. I chociaż piszę o tym z perspektywy coacha i umiejętności coachingowych myślę, że „owa moc pytań” znajduje zastosowanie do pracy, jaką wykonujemy na co dzień czy to jako oficerowie compliance, prawnicy, eksperci. Pytania, jakie stawiamy innym, z którymi na co dzień współpracujemy lub stykamy się z jednej strony będą miały wpływ na nasze postrzeganie i odbiór naszej osoby, budowanie wizerunku, zaufania, z drugiej strony będą odgrywały ogromną rolę w tym, jak osoby te będą angażowały się w rozwiązanie danego problemu, danej sprawy. Szczególnie widoczne jest to w pracy grupowej lub zespołu, ale także w relacji jeden na jeden. Jeżeli celem tej współpracy jest wspólne dążenie do celu i jego osiągnięcie, może warto poświęcić chwil kilka na refleksję jaki wpływ na innych mają stawiane przez nas pytania? A co możesz powiedzieć o sobie, na podstawie tego jakie stawiasz pytania, jak często, komu i po co?

To jakie są Twoje pytania?

Już teraz zapraszam do udziału w warsztatach online, podczas których będziesz mógł popracować w grupie specjalną metodą nad rozwiązaniem problemów z obszaru oficera compliance. Informacje wkrótce na www.between- choices.com

Katarzyna Wojtaszyn, prawnik, ACO, PCC ICF, CALC WIAL