Polityka prywatności

Kliknij w ten link https://sway.office.com/1elJoRz6v8lzFuS3?ref=Link ,aby wyświetlić Politykę prywatności

BETWEEN CHOICES sp. z o.o.
51-169 Wrocław, ul. Rafała Wojaczka 5/94
NIP 8952081116, Regon 364445510,

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocław VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617565.