BETWEEN CHOICES

BETWEEN CHOICES

Specjalistyczne
szkolenia i warsztaty


Bo zawsze masz wybórUmiejętności

komunikacyjne

Warsztaty dla oficerów compliance

Wyjątkowe warsztaty, dzięki którym będziesz miał możliwość doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne, zwłaszcza te które wykorzystujesz prowadząc rozmowy wyjaśniające. To warsztaty, na których poznasz zupełnie inną niż zapewne dotychczas perspektywę doskonalenia umiejętności prowadzenia rozmów. Wyjątkowe, bo nastawione na to, jak ważna w tej pracy jest znajomość siebie samego. To warsztaty daleko wykraczające poza zwykłą wiedzę o tym, jak stawiać otwarte pytania i jakie są metody wywierania wpływu. 

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Mój wpływ.
Moja rola.

Moja odpowiedzialność. Mój wybór.

Warsztaty mające na celu budowanie zaangażowania wśród pracowników w bezpieczne wykonywanie robót budowlanych. Zaprojektowane z myślą o sektorze budowlanym i wyzwaniach stojących głównie przed osobami odpowiedzialnymi za pracowników, sprawujących samodzielne funkcje techniczne.  Bardzo mocno angażują uczestników i budują ich świadomość wokół ich wpływu na bezpieczeństwo, motywują, a tym samym budują zaangażowanie za sprawą zupełnie innej niż prawnej perspektywy. Doskonałe jako uzupełnienie obowiązkowych szkoleń BHP.

BETWEEN CHOICES

Bo zawsze masz wybór